12 Qershori-Dita Ndërkombëtare Kundër Punës së Fëmijëve
17
Shtator
2016
Save the Children Albania
8:30 am - 4:30 pm
Mbrojtja e Fëmijëve nga Shfrytëzimi
15
Nëntor
2016
Save the Children Albania
8:30 am - 4:30 pm
Dialogu mbi Politikat e Parandalimit të Keqtrajtimit të Fëmijëve në Shqipëri
18
Nëntor
2016
Roli i Policisë në Mbrojtjen e Fëmijëve
20
Nëntor
2016
Save the Children Albania
8:30 am - 4:30 pm
#JoHeshtjes
24
Nëntor
2016
Save the Children Albania
8:30 am - 4:30 pm
Fëmijët në Fokusin e Institucioneve të Shëndetësisë
6
Qershor
2017
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
8:30 am - 4:30 pm
Ligji “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”
7
Qershor
2017
Save the Children Albania
8:30 am - 4:30 pm